Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bảo hiểm

Có được kế thừa hồ sơ môi trường khi thay đổi chủ đầu tư?

Trường hợp có thay đổi chủ dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thông báo cho cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT

Ông Lâm Chung Đồng (Hải Phòng) tham gia BHYT tại công ty với mã thẻ DN4 được 20 năm. Ông được BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT với mã thẻ TQ4 trong thời gian từ ngày 8/2/2023 đến ngày 31/1/2025.

Chức danh nào được phụ cấp nghề 70% và 100%?

Ông Nguyễn Cao Sang (TPHCM) hỏi, viên chức y tế có chuyên ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, có chứng chỉ hành nghề xét nghiệm, mã ngạch V.05, thực hiện xét nghiệm về HIV và các bệnh truyền nhiễm có được hưởng phụ cấp 70% theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP và 100% theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP không?

Có gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư công?

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại địa phương của ông Lê Đình Lễ đã được HĐND huyện thông qua. Trong quá trình thực hiện có nhiều dự án thuộc nhóm C, thời gian phê duyệt của dự án là 3 năm, cơ cấu nguồn vốn thực hiện là vốn đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhà hàng nào phải thực tập phương án chữa cháy hằng năm?

Một Công ty TNHH hỏi, tất cả nhà hàng của công ty, kể cả nhà hàng đang đặt trong trung tâm thương mại, tòa nhà... (không phân biệt quy mô, diện tích và khối tích theo Mục 6 Phụ lục II, III, IV, V Nghị định 136/2020/NĐ-CP) đều phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ hằng năm, hay chỉ các nhà hàng không thuộc trường hợp được quy định tại Phụ lục II, III, IV, V?

Có dùng kinh phí tự chủ để chi lương cho lao động hợp đồng?

Bà Đinh Thị Hà (Thái Nguyên) hỏi, đơn vị của bà tự chủ một phần chi thường xuyên (nhóm 3) thì ngoài việc chi từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp, đơn vị có được sử dụng kinh phí tự chủ được giao để chi lương hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ tại đơn vị hay không?

Phí nước thải có phải chịu thuế GTGT không?

Giải đáp vướng mắc về thuế GTGT đối với nước thải sinh hoạt.

Có được tham gia thiết kế và giám sát cho cùng một dự án?

Ông Nguyễn Hoàng Giang (Bắc Kạn) hỏi, đơn vị ông đã tham gia thiết kế công trình của dự án thì có được tham gia giám sát công trình thuộc dự án này nữa không?

Ký hợp đồng dịch vụ với công ty ở nước ngoài, tính thuế thế nào?

Công ty của bà Lê Thị Linh (Hà Nội) đầu tư viễn thông và công nghệ thông tin. Công ty đang ký hợp đồng với một công ty viễn thông ở Myanmar về dịch vụ gia tăng trên điện thoại (VAS). Bà Linh hỏi, công ty bà phải chịu những loại thuế nào và thuế suất bao nhiêu?

Kỹ sư thực phẩm có được phụ cấp ưu đãi nghề?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Đồng Nai) hỏi, kỹ sư thực phẩm có mã V.05.02.07 làm công tác về an toàn thực phẩm ở Trung tâm Y tế huyện có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 40% theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP không?