Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

10/10/2024

Ban Quan Hệ Quốc tế, Hiệp hội Khai thác Mỏ quốc gia Mông Cổ

Triển lãm & Hội nghị khai thác mỏ và khai thác đá quốc tế từ ngày 10-12/10/2024 tại Tp. Ulaanbaatar, Mông Cổ

16/08/2024

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mời tham dự 2 khóa đào tạo trực tuyến về nâng cao năng lực cho doanh nghiệp

31/07/2024

Ban QHQT

Tham gia Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2024 (ABA)

Mời Tham gia Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2024 (ABA)

Từ ngày
Đến ngày