Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

15/12/2021

Viện Tin học Doanh nghiệp

Hội thảo, tọa đàm trực tuyến “Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện - Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong trạng thái bình thường mới”

Với mục đích hỗ trợ cộng đồng DN tìm được giải pháp chuyển đổi số toàn diện phù hợp nhằm khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới

14/12/2021

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khoá đào tạo Nâng cao về “Quản trị tài chính và chiến lược tài chính”

Quản lý tài chính hiệu quả là con đường để giúp doanh nghiệp thành công. CEO biết được doanh nghiệp mình có đang tạo ra lợi nhuận hay không, các thông tin tài chính được cập nhật kịp thời sẽ giúp người quản lý đưa ra các ké hoạch tăng trưởng, đa dạng hóa sản phẩm để tiếp cận thị trường tốt hơn.

03/12/2021

Viện Tin học Doanh nghiệp

Hội thảo trực tuyến “Xây dựng, bảo mật nền tảng điện toán đám mây - Cơ sở hạ tầng quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp”

Hội thảo được tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm ra những giải pháp xây dựng hạ tầng số phù hợp để chuyển đổi số thành công, tạo ra các đột phá trong sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh

Từ ngày
Đến ngày