Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

24/04/2024

Viện Tin học Doanh nghiệp

Mời tham dự Hội thảo "Tăng năng lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất thông qua ứng dụng giải pháp giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực bằng công nghệ"

Hội thảo được tổ chức nhằm giúp các nhà quản lý doanh nghiệp đặt biệt doanh nghiệp sản xuất lựa chọn giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) hiệu quả trước thời kỳ bùng nổ công nghệ với số lượng gia tăng các lựa chọn tích hợp, đồng thời phải gắn kèm với mục tiêu kinh doanh và phù hợp ngân sách.

16/04/2024

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

MỜI THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO "CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING HIỆU QUẢ CHO DN"

12/04/2024

Ban Pháp Chế & Trung tâm Truyền thông và Thông tin Kinh tế

Hội thảo LUẬT ĐẤT ĐAI 2024: NHỮNG NỘI DUNG QUAN TRỌNG DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT ở TP. Hồ Chí Minh

Từ ngày
Đến ngày