Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

30/06/2023

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - VCCI

Mời DN tham gia khảo sát “Thực trạng và nhu cầu hỗ trợ của DNNVV”

08/06/2023

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khóa học "Kỹ năng xuất khẩu và ứng phó rủi ro thường gặp"

Khóa học giúp DNNVV nắm được toàn bộ quy trình xuất khẩu như kiến thức, kỹ năng về thị trường xuất khẩu; cách tìm kiếm và giao dịch với khách hàng; đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại; quy trình thực hiện hợp đồng thương mại đã ký; cách giải quyết những rủi ro thường gặp.

26/05/2023

Ban Quan hệ Quốc tế

MỜI THAM DỰ HỘI CHỢ DỆT MAY PAKISTAN  2023

Từ ngày
Đến ngày