Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Rốt ráo thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại Vietnam Airlines

Sau khi bị tổn thương nặng bởi Covid-19, việc triển khai thành công Đề án Cơ cấu lại Vietnam Airlines đóng vai trò quyết định tới khả năng phục hồi của hãng hàng không quốc gia trong 5 năm tới.

Huy động nhiều nguồn lực đầu tư hệ thống đường cao tốc

Lưới điện Thông minh: Đức góp phần hỗ trợ Việt Nam tạo nền tảng cho chuyển dịch năng lượng

Cảnh báo kinh doanh đa cấp liên quan sản phẩm Multi Juice và Lucenta

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Campuchia: Ngày càng hiệu quả, thực chất

Vốn FDI sẽ dịch chuyển đến “cứ điểm mới” Việt Nam