Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Ngăn chặn tình trạng lách luật để 'sau một đêm trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp'

08:38 23/09/2022

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đã bổ sung các quy định để tăng chất lượng của nhà đầu tư chuyên nghiệp, đồng thời hạn chế việc tiếp cận của những nhà đầu tư không chuyên nghiệp đối với kênh phát hành này. Với các quy định mới, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đã hạn chế rất nhiều việc lách luật để "sau một đêm trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp".

Bàn giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về giao dịch điện tử

08:37 23/09/2022

Môi trường số tạo lập theo quy định của Luật phải phong phú hơn môi trường thực, thời gian nhanh hơn, không phát sinh thêm thủ tục hành chính, chi phí thấp hơn, tiếp cận dễ dàng hơn, an toàn hơn.

Nghị định 65/2022/NĐ-CP: Thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển minh bạch, bền vững

10:37 22/09/2022

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp và triển khai các đoàn kiểm tra về tình hình phát hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp tại một số doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán, các công ty kiểm toán độc lập.

Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) hướng tới quản lý tài nguyên nước trên nền tảng công nghệ số

10:36 22/09/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập sau hơn 9 năm thi hành.

Hoàn thiện chính sách về đất đai: Cần thiết sửa đổi Luật Đất đai 2013

10:23 21/09/2022

Luật Đất đai năm 2013 bộc lộ những tồn tại, bất cập dẫn đến việc thực thi pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý và sử dụng đất, quyền và lợi ích hợp của dân.

Để suất bổ sung nhiều quy định mới về khai thác hạ tầng thủy lợi

10:18 21/09/2022

Tại dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, thay thế Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề xuất 4 phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Hệ thống chữa cháy Package

13:36 20/09/2022

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy Package.

Trường hợp nào doanh nghiệp được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu?

13:31 20/09/2022

Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi đáp ứng một số quy định.

Trình tự cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

10:10 16/09/2022

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ

10:09 16/09/2022

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BQP Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2022.

Sửa Luật Đất đai: Xin ý kiến Quốc hội 5 vấn đề lớn

14:33 15/09/2022

Gửi Quốc hội Tờ trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ báo cáo cụ thể, xin ý kiến Quốc hội 5 vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Từ 15/9, bổ sung thông tin “Nơi sinh” vào hộ chiếu mẫu mới

15:20 14/09/2022

Bộ Công an sẽ in thông tin “Nơi sinh” vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông kể từ 15/9.