Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất rõ thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện bình ổn giá

14:09 08/12/2023

Tại dự thảo nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giá, Bộ Tài chính đề xuất cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện bình ổn giá của các bộ, ngành, địa phương.

Tác động của hai luật bất động sản mới với doanh nghiệp địa ốc

10:55 08/12/2023

VietCap nhìn nhận quy định trong Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) có thể khiến chủ đầu tư mất nhiều thời gian để đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý cần thiết trước khi triển khai bán hàng. Tuy nhiên, điều này sẽ không tác động đáng kể đến những doanh nghiệp có bề dày thành tích phát triển dự án.

Đề xuất áp dụng sớm hơn quy định về nhà ở xã hội trong Luật Nhà ở

10:52 08/12/2023

HoREA vừa có công văn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép áp dụng sớm hơn đối với các quy định về phát triển nhà ở xã hội trong Luật Nhà ở 2023, thay vì thời gian áp dụng từ 1/1/2025.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về thẩm định giá

17:15 07/12/2023

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về thẩm định giá. Nghị định nhằm bảo đảm các quy định của Luật Giá đi vào cuộc sống. Đồng thời, hoàn thiện cơ sở pháp lý về thẩm định giá, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá.

Quy hoạch tỉnh Phú Thọ: Nâng cấp 1 thị xã lên thành phố; lập mới 8 đô thị

15:34 07/12/2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 5/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề xuất thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện bình ổn giá

15:31 07/12/2023

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giá, Bộ Tài chính đề xuất cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện bình ổn giá.

Điều kiện thành lập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính

13:41 06/12/2023

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 72/2023/TT-BTC quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.

NGHỊ QUYẾT SỐ 40-NQ/TW HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII

10:12 06/12/2023

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 40-NQ/TW, ngày 8/10/2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

10:10 06/12/2023

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Chính thức sửa đổi mã đối tượng trên BHYT

12:56 05/12/2023

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/12/2023.

Áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất từ 1/7/2024

10:33 05/12/2023

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội, từ ngày 01/7/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Đề xuất cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2024

10:29 05/12/2023

Tại dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Tài chính đề xuất cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2024.