Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Bộ Y tế đề xuất bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

14:57 25/07/2024

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Sửa quy định về chi phí thực hiện chi trả trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội

14:32 25/07/2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 50/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2021/TT-BTC hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Đề xuất mới về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

10:18 24/07/2024

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê quốc gia về biển, hải đảo

10:16 24/07/2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê quốc gia về biển, hải đảo và bộ chỉ tiêu đánh giá quốc gia biển mạnh.

Đề xuất tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

15:24 23/07/2024

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Đề xuất bãi bỏ quy định áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

15:19 23/07/2024

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 06/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ.

Quy định mới về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên

15:05 23/07/2024

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty nhà nước hoặc công ty con chưa chuyển đổi gồm: các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động, nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng đất đai theo quy định pháp luật về đất đai, các nghĩa vụ và trách nhiệm khác.

Sửa quy định chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn

12:00 22/07/2024

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

12 lĩnh vực kế hoạch và đầu tư người có chức vụ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức

11:57 22/07/2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 12/2024/TT-BKHĐT quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngân hàng thương mại được phép hoạt động đại lý bảo hiểm

14:57 19/07/2024

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 34/2024/TT-NHNN quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Sửa đổi quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

14:55 19/07/2024

Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC).

Dự thảo quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Công an nhân dân

14:53 19/07/2024

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Công an nhân dân.