Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường
 
Hồ sơ thị trường theo khu vực
Châu Âu
Châu Mỹ
Châu Phi và Trung Đông
Châu Đại Dương
Các tổ chức Quốc tế
 
Giới thiệu

Trang Hồ sơ thị trường của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhằm cung cấp thông tin về các thị trường trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.

Thông tin về hồ sơ thị trường sẽ được phân chia theo từng nước, được cập nhật định kỳ 1 đến 2 lần một năm.