Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Có được ấn định doanh thu tính thuế cho hộ kinh doanh?

Thứ năm, 06-02-2023 | 14:26:00 PM GMT+7 Bản in
Hộ kinh doanh cá thể của bà Nguyễn Thị Hạnh (Đà Nẵng) hoạt động dịch vụ, nộp thuế theo phương pháp kê khai. Hộ kinh doanh có ký hợp đồng theo năm với công ty, và công ty dựa vào thực tế phát sinh hằng tháng để thanh toán lại cho hộ kinh doanh.

Mọi thanh toán hộ kinh doanh của bà Hạnh đều xuất hóa đơn, ngoài ra không có hoạt động kinh doanh gì khác. Bà Hạnh hỏi, khi xác định doanh thu nộp thuế thì dựa vào thực tế hóa đơn hộ kinh doanh đã xuất để tính thuế hay tính như thế nào?

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời về nguyên tắc như sau:

Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính tại:

Điều 5 hướng dẫn phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai;

Khoản 1 Điều 10 hướng dẫn doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định; các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân); doanh thu khác mà hộ kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời để bà Nguyễn Thị Hạnh được biết. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm thông tin về chính sách thuế tại trang thông tin điện tử của Cục Thuế TP. Đà Nẵng tại địa chỉ: https://danang.gdt.gov.vn./.

 

Theo Mai Chi (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/co-duoc-an-dinh-doanh-thu-tinh-thue-cho-ho-kinh-doanh-102230203153255714.htm

Ý kiến bạn đọc (0)