Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

25/10/2016

SME

Khóa đào tạo "Tăng cường hiệu quả làm việc nhờ ứng dụng công nghệ thông tin"

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc bổ sung các kiến thức về công nghệ thông tin, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Microsoft Việt Nam thực hiện, VCCI tổ chức lớp học “Tăng cường hiệu quả làm việc nhờ ứng dụng Công nghệ thông tin” tại Hà Nội. Học viên được thực hành trực tiếp trên máy tính

14/10/2016

ITB

Chương trình “Quỹ tài trợ và hợp tác đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Việt Nam và Phần Lan”

Các đơn vị tài trợ về đổi mới sáng tạo của Chính phủ Phần Lan và Việt Nam thời gian gần đây đã liên kết với nhau trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh doanh và đổi mới sáng tạo. Sắp tới, chương trình BEAM trực thuộc Tekes (một đơn vị tài trợ đổi mới sáng tạo của Phần Lan) và NATEC (một cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam) sẽ phối hợp để cấp tài trợ cho các dự án liên kết giữa doanh nghiệp Phần Lan và doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động đổi mới sáng tạo, giải quyết các thách thức, đặc biệt là hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam theo chương trình “Quỹ tài trợ và hợp tác đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Việt Nam và Phần Lan”

Từ ngày
Đến ngày