Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

19/08/2016

Viện PTDN

Mời tham dự hội thảo "Giải pháp Công nghệ cho Doanh nghiệp Sản xuất và Công nghiệp phụ trợ" tại Hà Nội

Với mục đích giúp các doanh nghiệp sản xuất và công nghiệp phụ trợ tiếp cận với các xu hướng và giải pháp công nghệ mới trong việc thiết kế, quản lý sản xuất, ứng dụng phần mềm tích hợp nhằm gia tăng tốc độ sản xuất - gia công, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm đồng thời nâng cao kết nối đồng bộ và tính bảo mật, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tập đoàn PTC (Mỹ) - nhà cung cấp toàn cầu các nền tảng, giải pháp công nghệ tổ chức hội thảo: Solutions Day 2016 - Giải pháp Công nghệ cho Doanh nghiệp Sản xuất và Công nghiệp phụ trợ tại Hà Nội

17/08/2016

Viện PTDN

Mời tham dự hội thảo "Giải pháp Công nghệ cho Doanh nghiệp Sản xuất và Công nghiệp phụ trợ" tại Hồ Chí Minh

Với mục đích giúp các doanh nghiệp sản xuất và công nghiệp phụ trợ tiếp cận với các xu hướng và giải pháp công nghệ mới trong việc thiết kế, quản lý sản xuất, ứng dụng phần mềm tích hợp nhằm gia tăng tốc độ sản xuất - gia công, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm đồng thời nâng cao kết nối đồng bộ và tính bảo mật, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tập đoàn PTC (Mỹ) - nhà cung cấp toàn cầu các nền tảng, giải pháp công nghệ tổ chức hội thảo: Solutions Day 2016 - Giải pháp Công nghệ cho Doanh nghiệp Sản xuất và Công nghiệp phụ trợ tại Hồ Chí Minh

05/08/2016

Ban Quan hệ quốc tế

Mời tham gia giải thưởng doanh nghiệp ASEAN - ABA 2016

Giải thưởng ABA là mô hình tiên phong trong khu vực, không chỉ tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc của ASEAN, mà còn là kênh truyền thông hữu hiệu về Cộng đồng chung ASEAN (AEC). Hơn thế nữa, tham gia ABA 2016 sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá hình ảnh của mình tại khu vực và trên trường quốc tế. Giải thưởng sẽ được Lãnh đạo ASEAN trao tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) bên lề sự kiện Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 9 tới tại Lào. Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm có 12 giải thưởng dành cho các doanh nghiệp nổi bật trong 12 lĩnh vực ưu tiên hội nhập của ASEAN, 4 giải thưởng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo tiêu chí: Phát triển - Việc làm - Sáng tạo - Trách nhiệm xã hội, ngoài ra còn có các giải thưởng dành cho doanh nhân trẻ và doanh nhân nữ ASEAN, giải thưởng dành cho các doanh nhân các nước CLMV...

27/07/2016

Bộ Công thương

Hội thảo phổ biến Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN - EAEU FTA)

Nhằm mục đich cung cấp cho cộng đồng Doanh nghiệp các cám kết cơ bản của Hiệp định VN - EAEU FTA và thông tin thị trường các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Từ ngày
Đến ngày