Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

06/05/2018

Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)

05/2018: Mời tham dự Triển lãm AgriTech và khảo sát thị trường tại Israel

Triển lãm và Hội nghị Quốc tế AgriTech 2018 là một trong những cuộc triển lãm quan trọng nhất thế giới về nông nghiệp công nghệ cao, do Bộ Ngoại Giao và Bộ Kinh tế Israel phối hợp tổ chức định kỳ 3 năm 1 lần từ năm 1958 với mục tiêu quảng bá các công nghệ tiến tiến của Israel trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp các doanh nghiệp Israel và doanh nghiệp nước ngoài kết nối với nhau.

30/04/2018

Trung tâm hỗ trợ DNNVV

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DNNVV

Trong năm 2016 và 2017 đã có 31 doanh nghiệp trong ba chuỗi giá trị: thủy sản, thủ công mỹ nghệ và thức ăn chăn nuôi ở các địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng… nhận được sự hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh của Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp đánh giá cao tính hữu ích của bản Kế hoạch kinh doanh và sự hỗ trợ của VCCI sẽ là cơ sở định hướng và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được cụ thể hóa bằng các mục tiêu kế hoạch ngắn hạn và mục tiêu kế hoạch trung hạn, tùy theo tình hình thực tế và nhu cầu của doanh nghiệp.

Từ ngày
Đến ngày