Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Ma-lai-xi-a
Cập nhật Chủ nhật, 07 / 11 / 2016 10:47 AM
  • Tên chính thức: Ma-lai-xi-a (Malaysia)
  • Thủ đô : Kuala Lumpur
  • Quốc khánh: 31 tháng 8 (1957)
  • Diện tích: 329,657 km2
  • Dân số: 30.5 triệu
  • Ngôn ngữ: Bahasa Malay, Tiếng Anh, Tiếng Trung v…v
  • Đơn vị tiền tệ: ringgits (MYR); 1 US dollar = 3.9 MYR
  • Thể chế: Quân chủ lập hiến
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo