Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Dự thảo quy định việc xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi

10:09 15/06/2018

(Chinhphu.vn) - Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình và Người chưa thành niên.

Đề xuất về kinh phí ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

10:06 15/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Đề xuất thời hạn giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác

13:22 14/06/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định thời hạn giao khu vực biển tối đa không quá 30 năm, có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm.

Đề xuất quy định mới về giao khu vực biển

10:06 13/06/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Quản lý, bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

10:04 13/06/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về quản lý và bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

Phân tuyến, chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ công an

10:03 13/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc Bộ Công an quản lý.

Đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản

09:57 12/06/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Sửa quy định về đấu giá hàng dự trữ quốc gia

09:55 12/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

Vi phạm trong hoạt động thủy sản phạt đến 2 tỷ đồng

09:53 12/06/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản với mức xử phạt tối đa lên đến 2 tỷ đồng.

Công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính

15:22 09/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính nêu rõ cần công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính.

Đề xuất bổ sung quy định tuổi máy bay khi đăng ký quốc tịch Việt Nam

15:20 09/06/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 68/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký quốc tịch tàu bày và đăng ký các quyền đối với tàu bay, Bộ Giao thông vận tải đề xuất bổ sung quy định về tuổi tàu bay đối với tàu bay đã qua sử dụng khi đăng ký mang quốc tịch Việt Nam.

Quy định 4 ngạch công chức Quản lý thị trường

10:38 08/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 09/2018/TT-BCT quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường, gồm: Kiểm soát viên cao cấp thị trường, Kiểm soát viên chính thị trường, Kiểm soát viên thị trường, Kiểm soát viên trung cấp thị trường.