Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất về tổ chức, hoạt động của đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

16:26 15/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của đội ứng cứu sự cố và các chức danh công việc ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018

16:05 14/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề xuất sửa đổi Luật Dân quân tự vệ

10:52 13/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) nhằm xây dựng Dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh; cùng với quân đội nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng dẫn báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

10:50 13/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Phí cấp phép cho người nước ngoài nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

09:56 12/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 79/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Đề xuất điều kiện để cấp phép sử dụng chất phóng xạ

10:19 11/09/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất quy định điều kiện để cấp phép sử dụng chất phóng xạ.

Quy định mới về mức chi xây dựng chương trình đào tạo đại học

10:15 11/09/2018

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 03/10/2018, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư 76/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Đề xuất về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

16:15 08/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

Đề xuất tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

16:13 08/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Biểu mẫu báo cáo mới về cho vay lại vốn ODA

16:34 07/09/2018

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Giám sát hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

11:33 07/09/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 20/2018/TT-NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh toán nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán, tăng cường niềm tin của khách hàng vào các dịch vụ thanh toán.

Quản lý ngoại hối hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc

10:59 06/09/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc.