Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tính lương hưu với người tham gia BHXH trước 1995

Thứ năm, 08-12-2023 | 13:56:00 PM GMT+7 Bản in
Ông Nguyễn Tiến Dũng (Tiền Giang) vừa rà soát sổ BHXH để tính lương hưu. Theo đó, giai đoạn 1984-2008, ông lĩnh lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; giai đoạn 2009-2023, ông lĩnh lương theo mức người sử dụng lao động quy định.

Ông Dũng hỏi, khi tính tiền lương giai đoạn do Nhà nước quy định thì có nhân với hệ số điều chỉnh theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH không, hay chỉ bằng hệ số lương nhân với mức lương cơ sở 2023 (1.800.000 đồng) cho 5 năm cuối giai đoạn lương hệ số do Nhà nước quy định?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang trả lời như sau:

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Do ông bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 nên mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu của ông là 5 năm cuối. 

Như vậy, trường hợp của ông khi tính mức tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bằng hệ số lương nhân mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ nên không điều chỉnh theo Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 3/1/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Hải Hoa (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/tinh-luong-huu-voi-nguoi-tham-gia-bhxh-truoc-1995-102231205143159725.htm

Ý kiến bạn đọc (0)