Gửi email bài viết: TOÀN VĂM PHÁT BIỂU của đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái bình tại Quốc hội ngày 31/10/2017

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *