Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Làm giáo viên Tin học THPT, cần tiêu chuẩn gì?

Thứ năm, 02-02-2023 | 14:27:00 PM GMT+7 Bản in
Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng (Tây Ninh) tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ thông tin năm 2012. Bà Hồng hỏi, để làm giáo viên Tin học trung học phổ thông (THPT), bà có phải học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên THPT được quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THPT công lập.

Theo đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên THPT là có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc có có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cơ sở giáo dục cấp cho người tham gia học tập và hoàn thành chương trình bồi dưỡng nào đó, mỗi chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có mục tiêu khác nhau, dành cho các đối tượng khác nhau. 

Vì vậy, muốn trở thành giáo viên Tin học THPT, bà Nguyễn Thị Thanh Hồng cần học chương trình bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theoThông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 5/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS và THPT.

 

Theo Chinhphu.vn (Báo Thế giới và Việt Nam)

https://baochinhphu.vn/lam-giao-vien-tin-hoc-thpt-can-tieu-chuan-gi-102230119144225028.htm

Ý kiến bạn đọc (0)