Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kỹ sư thực phẩm có được phụ cấp ưu đãi nghề?

Thứ bẩy, 20-05-2024 | 11:35:00 AM GMT+7 Bản in
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Đồng Nai) hỏi, kỹ sư thực phẩm có mã V.05.02.07 làm công tác về an toàn thực phẩm ở Trung tâm Y tế huyện có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 40% theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Viên chức có mã số chức danh nghề nghiệp V.05.02.07 không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 40% theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/ky-su-thuc-pham-co-duoc-phu-cap-uu-dai-nghe-10224051317173908.htm

Ý kiến bạn đọc (0)