Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hoàn trả tiền tham gia BHYT trong trường hợp nào?

Thứ bẩy, 06-12-2023 | 11:09:00 AM GMT+7 Bản in
Bà Phạm Thị Ngọc T. (Bình Định) tham gia BHYT theo hộ gia đình cận nghèo, thời hạn sử dụng thẻ BHYT đến hết tháng 12/2023. Khi nhập học Đại học Quy Nhơn bà Trân vẫn phải nộp 15 tháng tiền mua BHYT và gia hạn tới năm 2024 với mã đầu thẻ BHYT là SV.

Bà T. hỏi, nếu bà muốn hủy thẻ BHYT mã SV để tiếp tục gia hạn thẻ BHYT hộ cận nghèo thì có được không? Bà có thể lấy lại số tiền BHYT đã nộp cho nhà trường không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trả lời như sau:

Qua kiểm tra rà soát trên phần mềm Quản lý Thu – Sổ, Thẻ (TST), bà Phạm Thị Ngọc T. năm 2023 tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo, có thời hạn sử dụng thẻ BHYT từ ngày 1/10/2023 đến ngày 31/12/2023. Năm 2024 tham gia BHYT học sinh, sinh viên tại Trường Đại học Quy Nhơn, có thời hạn sử dụng thẻ BHYT từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2024, với số tiền người tham gia phải đóng 680.400 đồng (tương ứng 12 tháng), do cơ quan BHXH tỉnh Bình Định quản lý đơn vị.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13/6/2014, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Việc hoàn trả tiền đóng BHYT theo quy định tại Điều 20 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT.

Theo đó, nếu năm 2024 bà T. được tiếp tục thuộc hộ cận nghèo, được tham gia BHYT theo hộ cận nghèo tại địa phương nơi sinh sống, thì bà được hoàn trả tiền đóng BHYT theo quy định. Bà chỉ cần kê khai mẫu TK1 nộp tại nhà trường hoặc tại cơ quan BHXH tỉnh Bình Định để được hoàn trả tiền tham gia BHYT học sinh, sinh viên theo quy định.

Theo Hải Hoa (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/hoan-tra-tien-tham-gia-bhyt-trong-truong-hop-nao-10223120509253622.htm

Ý kiến bạn đọc (0)