Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bảo hiểm

Đơn vị dự thầu phải độc lập với nhà thầu tư vấn

Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Công Thành (Khánh Hòa) hỏi: Nhà thầu tham dự thầu xây lắp và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế dự toán có quan hệ cha con thì có vi phạm Luật Đấu thầu không?

Hộ kinh doanh nộp thuế khoán không bắt buộc xuất hóa đơn

(Chinhphu.vn) - Hiện nay chính sách chưa bắt buộc hộ kinh doanh nộp thuế khoán khi bán hàng hóa dịch vụ phải xuất hóa đơn, trừ trường hợp khách hàng có yêu cầu.

Có được dự thầu chính gói thầu đã tham gia tư vấn?

(Chinhphu.vn) – Ông Mai Huy Hùng (Nghệ An) hỏi: Nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán có được tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp trong cùng một dự án không?

Quỹ bổ sung thu nhập được trích lập thế nào?

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Tài chính, việc trích lập các Quỹ được thực hiện theo năm trên cơ sở số dư (chênh lệch thu chi) của năm trước đã được quyết toán và việc trích lập Quỹ theo các quý trong năm trên cơ sở đơn vị tự xác định số chênh lệch thu lớn hơn chi gửi Kho bạc Nhà nước để trích lập quỹ.

Thành tích nào được tính để xét nâng lương trước hạn?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp đã được nâng lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm gần nhất đối với trình độ cao đẳng trở lên và 4 năm đối với trình độ từ trung cấp trở xuống) không được tính để xét nâng lương trước thời hạn cho lần sau.

Thời gian bảo hành nhà chung cư được tính thế nào?

(Chinhphu.vn) – Kể từ sau ngày Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực thi hành thì chủ đầu tư có trách nhiệm bảo hành nhà chung cư với thời hạn được tính từ ngày bàn giao căn hộ cho người mua, thuê mua.

Điều kiện được áp dụng hình thức tự thực hiện gói thầu

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Quốc Bảo (TP. Đà Nẵng) làm việc trong công ty cổ phần. Hàng năm, công ty ông phải thực hiện một số gói thầu xây dựng (giá trị khoảng 1,1 tỷ đồng) để duy tu sửa chữa phục vụ cho sản xuất.

Tiền thưởng, ăn trưa không dùng đóng BHXH

(Chinhphu.vn) – Các khoản như tiền ăn ca, thưởng chuyên cần, trợ cấp nhà trọ, hỗ trợ tiền xăng... nếu không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương thì không tính đóng BHXH.

Không cấp thêm mã số thuế khi thay đổi CMND

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế trả lời phản ánh của một số Cục Thuế địa phương về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân có thay đổi chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân.

Phụ cấp trách nhiệm có tính đóng BHXH?

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Văn Kinh (tỉnh Ninh Thuận) là công chức, đang hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,5, tương đương trưởng phòng cấp sở. Ông Kinh hỏi, theo Luật BHXH năm 2014, mức phụ cấp của ông có tính đóng BHXH không?