HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “Các giải pháp phục hồi kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành cà phê trong nền kinh tế số” tại Đắk Lắk

           Kính gửi: Ban Lãnh đạo doanh nghiệp

 

Nhằm giúp các doanh nghiệp ngành cà phê tiếp cận các giải pháp phục hồi kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó thúc đẩy liên kết, phát triển chuỗi giá trị cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và tiêu thụ cà phê để phát triển bền vững ngành cà phê trong thời gian tới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tập đoàn Facebook tổ chức Hội thảo trực tuyến Các giải pháp phục hồi kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành cà phê trong nền kinh tế số” tại Đắk Lắk. Thông tin chi tiết về buổi Hội thảo như sau:

Thời gian: 8:00 – 11:00, Thứ Sáu, ngày 26/11/2021.

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Chương trình: Chương trình dự kiến được gửi đính kèm.

Đối tượng tham dự: Chuyên gia kinh tế, các sở ban ngành, các cơ quan liên quan, các hiệp hội, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Do số lượng tham dự Hội thảo có hạn Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự hội thảo trước ngày 24/11/2021 theo đường link đăng ký sau: https://forms.gle/5RwDFEytyRrzgwLi8. Sau khi nhận được đăng ký tham dự, Ban tổ chức sẽ gửi Quý đại biểu đường link và hướng dẫn tham gia Hội thảo trực tuyến.

Trân trọng cảm ơn./.

Tải về thư mời

Tải về chương trình