Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ban Hội viên và Đào tạo

Thứ hai, 02-01-2015 | 22:56:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN »Ban Hội viên và Đào tạo

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (024)35742165; (024) 35742022 - Ext 216/217

Fax: (024)35742020; (024)35742030

Lãnh đạo đơn vị
Ông Nguyễn Bắc Hà - Trưởng ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742017/35742022 - Ext: 329

Fax: (024)35742020

 
Ông Hoàng Văn Anh - Phó trưởng ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742025/35742022 - Ext: 217

Fax: (024)35742020

 
Ông Phạm Hữu Quyết - Phó Trưởng ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742165/35742022 - Ext: 234

Fax: (024)35742020

 
Ông Đào Xuân Trường - Phó trưởng ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742165/35742022 - Ext: 235

Fax: (024)35742020

 
 
Ý kiến bạn đọc (0)