Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

6 tháng đầu năm 2024, PVFCCo đạt tăng trưởng ấn tượng

Thứ sáu, 10-07-2024 | 11:24:00 AM GMT+7 Bản in
Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng tiêu thụ, kinh doanh phân bón và hóa chất của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đều vượt kế hoạch và tăng trưởng từ 5-20% so với cùng kỳ năm 2023.

 

PVFCCo đạt tăng trưởng ấn tượng trong xuất khẩu, với sản lượng xuất khẩu ure đạt gần 100.000 tấn, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023

Cụ thể, tổng sản lượng kinh doanh phân bón ước đạt 694.400 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 106% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm; tổng sản lượng kinh doanh hóa chất ước đạt 63.600 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 108% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Có được sự tăng trưởng tốt trong tiêu thụ như trên là do PVFCCo duy trì nhịp sản xuất an toàn, ổn định cũng như liên tục mở rộng thành công các sản phẩm, thị trường mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, PVFCCo sản xuất khoảng 553.000 tấn phân bón và hóa chất, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, PVFCCo đã tích cực phát triển thêm các dòng sản phẩm NPK mới, tiêu biểu là dòng NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE chuyên dùng cho mía đường, cây ăn trái. Điều này giúp cho lượng tiêu thụ NPK Phú Mỹ đạt trên 80 nghìn tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023 trong điều kiện thị trường năm nay có nhiều thách thức hơn như khô hạn, xâm nhập mặn kéo dài, làm chậm mùa vụ và sức tiêu thụ phân bón.

Mặt hàng ure xuất khẩu của PVFCCo được khách hàng quốc tế đánh giá rất cao do đáp ứng được các tiêu chuẩn đặc thù, khắt khe

Về xuất khẩu, PVFCCo cũng đạt tăng trưởng ấn tượng với sản lượng xuất khẩu ure đạt gần 100.000 tấn, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023. Giá xuất khẩu ure bình quân của PVFCCo cũng tăng hơn 8% so với năm 2023. Đặc biệt, mặt hàng ure xuất khẩu của PVFCCo được khách hàng quốc tế đánh giá rất cao do đáp ứng được các tiêu chuẩn đặc thù, khắt khe về chất lượng và linh hoạt đáp ứng thời gian giao hàng.

Trong 6 tháng cuối năm, PVFCCo sẽ cung ứng khoảng trên 650.000 tấn phân bón và hóa chất các loại, tiếp tục phát triển thêm các dòng sản phẩm mới và các thị trường quốc tế nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch cả năm 2024.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chính trong năm 2024 của PVFCCo:

STT

Nội dung

ĐVT

KH 2024

1

Sản lượng sản xuất phân bón

nghìn tấn

997,1

2

Sản lượng sản xuất hóa chất

nghìn tấn

78

3

Sản lượng tiêu thụ phân bón

nghìn tấn

1.278,1

4

Sản lượng tiêu thụ hóa chất

nghìn tấn

119,28

5

Tổng doanh thu

tỷ đồng

12.755

6

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

660

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/6-thang-dau-nam-2024-pvfcco-dat-tang-truong-an-tuong-102240709153157777.htm

Ý kiến bạn đọc (0)