Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Yêu cầu doanh nghiệp thẩm định giá chấn chỉnh sai phạm

Thứ hai, 14-01-2018 | 15:45:00 PM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp (DN) thẩm định giá thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá.
giá cả
Doanh nghiệp kinh doanh phải thực hiện nghiêm việc niêm yết giá hàng hóa. Ảnh: T.T.

Theo Cục Quản lý giá, trong năm 2017, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra 37 DN thẩm định giá. Qua đó, về cơ bản các DN thẩm định giá đều có ý thức tuân thủ quy định của pháp luật về thẩm định giá và hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn còn một số DN chưa thực hiện đúng quy định như: Chậm thực hiện báo cáo với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, thẩm định viên về giá hành nghề tại DN; một số DN không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, đồng thời chưa trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp.

Ngoài ra, một số DN vi phạm về lưu trữ hợp đồng thẩm định giá; chưa tuân thủ đầy đủ quy định về quy trình thẩm định giá; vi phạm về các phương pháp thẩm định giá...

Bộ Tài chính đã yêu cầu các DN chấn chỉnh những tồn tại nêu trên và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ Tài chính đã cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 31 DN và cấp lại đối với 74 DN, đồng thời ban hành quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với 4 DN và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với 11 DN do không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Hiện có 257 DN thẩm định giá với 1.271 thẩm định viên về giá hành nghề trên tổng số 1.899 thẩm định viên về giá. Các thẩm định viên về giá đều thực hiện đăng ký hành nghề tại 1 DN thẩm định giá theo đúng quy định./. 

Theo Minh Anh(Thời báo tài chính)
Ý kiến bạn đọc (0)