Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

17/07/2018

Trung tâm Hỗ trợ DN vừa và nhỏ

Khóa học “Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp phát sinh”

Hoạt động thương mại ngày càng đa dạng hơn, sôi động hơn mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận cho doanh nghiệp nhưng hoạt động thương mại cũng phức tạp và rủi ro hơn. Để tận dụng được những cơ hội lợi nhuận và hạn chế rủi ro này, doanh nghiệp cần sử dụng hợp đồng thương mại như một công cụ pháp lý. Song làm thế nào để soạn thảo một hợp đồng thương mại phù hợp quy định pháp luật, tránh các rủi ro, cân bằng lợi ích của các bên? Và doanh nghiệp sẽ làm gì khi phát sinh tranh chấp hợp đồng? Thấu hiểu nhu cầu này của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức khóa học “ Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp phát sinh” ngày 17-19/7/2018 tại Hà Nội

10/07/2018

Trung tâm hỗ trợ DNNVV

Khóa học “Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp phát sinh”

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào thị trường kinh tế quốc tế thì các DNNVV Việt Nam có nhiều cơ hội tìm kiếm lợi nhuận thông qua các hoạt động thương mại song các hoạt động thương mại này ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp. Đã có nhiều tranh chấp thương mại đều xuất phát từ những bất cập của hợp đồng.

05/07/2018

Văn Phòng Doanh Nghiệp vì sự phát triển bền Vững

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2018

Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển bền vững trong thời kì Cách mạng Công nghiệp 4.0

02/07/2018

Trung tâm hỗ trợ DNNVV

Khóa học "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng – Môi trường theo ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015"

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng-môi trường ISO 9001 và ISO 14001 là giải pháp hữu hiệu để doanh nghiệp có được sự tin tưởng của khách hàng, nhà đầu tư, và cộng đồng thông qua minh chứng cam kết về chất lượng sản phẩm/dịch vụ và trách nhiệm với môi trường. Bên cạnh đó, áp dụng hệ thống ISO 9001 và ISO 14001 còn giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, cải tiến năng suất làm việc, gia tăng lợi nhuận. Vì vậy, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức khóa học "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng – Môi trường theo ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015"

Từ ngày
Đến ngày