Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

13/12/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NGA

28/11/2017

ITB

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 - IOCV ỨNG DỤNG IoT TRONG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã đánh dấu sự phát triển bùng nổ của các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo – AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật (gọi tắt là IoT), công nghệ sinh học, công nghệ nano… Việc ứng dụng mạng lưới thiết bị kết nối Internet đang trở thành công nghệ có xu hướng ảnh hưởng ngày càng lớn đến đời sống con người, tác động rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trong tương lai và là xu thế tất yếu của thế giới.

Từ ngày
Đến ngày