Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

28/09/2016

Viện PTDN

Mời tham dự hội thảo "Xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam: Các công cụ tài chính và kỹ thuật khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu"

Hội nhập quốc tế là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được với những yêu cầu mới từ thị trường xuất khẩu, với các yêu cầu liên quan đến tính hợp pháp của nguồn gỗ nguyên liệu, sử dụng lao động và môi trường lao động an toàn v..v... Nhằm giới thiệu tới doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam các tiêu chuẩn về môi trường và công cụ tài chính, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh (HAWA) và Công ty ULVS Việt Nam tổ chức hội thảo: "Xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam: Các công cụ tài chính và kỹ thuật khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu"

Từ ngày
Đến ngày