Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

15/11/2017

SME

Khóa đào tạo “Success Business With Facebook Master For SMEs – DNNVV Việt Nam: Kinh doanh thành công cùng Facebook” ngày 15/11/2017

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Facebook năm 2017, khóa đào tạo “Success Business With Facebook Master For SMEs – DNNVV Việt Nam: Kinh doanh thành công cùng Facebook” tại Hà Nội nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu biết sâu sắc về cách sáng tạo, các phương pháp và công cụ tốt nhất để thiết lập và quản lý một trang Facebook và hồ sơ Instagram thành công giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh

27/10/2017

Techsimex

Chương trình tập huấn HẢI QUAN “CẬP NHẬT NHỮNG NỘI DUNG CẢNH BÁO VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH CÁC RỦI RO XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG XNK GIÚP DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, RÚT NGẮN THỜI GIAN THÔNG QUAN HÀNG HÓA”

 Làm thế nào để Doanh nghiệp nhận biết được những rủi ro và cách giảm thiểu những thiệt hại không đáng có trong hoạt động Xuất Nhập Khẩu???  Áp dụng những quy đinh mới như thế nào để giúp Doanh nghiệp luôn tuân thủ pháp luật, tránh vi phạm hành chính và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa???

Từ ngày
Đến ngày