Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày

08/08/2018

Viện Phát Triển Doanh Nghiệp

Mời tham dự diễn đàn Đấu thầu qua mạng Việt Nam

02/08/2018

Trung tâm hỗ trợ DNNVV

Khóa đào tạo giảng viên cho Doanh nghiệp khu vực miền Nam

Để nâng cao năng lực cho bộ phận IT và bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp, VCCI hợp tác với công ty Microsoft tổ chức khóa đào tạo giảng viên cho doanh nghiệp.

Từ ngày
Đến ngày