Gửi email bài viết: SoftBank đầu tư 60 - 100 tỷ USD vào dự án năng lượng mặt trời ở Ấn Độ

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *