Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Sửa quy định về sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án

09:46 21/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Phạt nặng hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

09:45 21/09/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất mức xử phạt đến 100 triệu đồng với cá nhân, 200 triệu đồng với tổ chức vi phạm về sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản; mua bán, nhập khẩu, sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Đề xuất về mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

09:21 20/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

09:19 20/09/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất nâng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng thay vì 1 triệu đồng/người/tháng như hiện nay.

Đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số

09:18 20/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số nhằm tạo thêm cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc tổ chức, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình hoạt động góp phần thực hiện các mục tiêu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Đề xuất hỗ trợ chi phí đi lại người lao động học nghề

09:17 20/09/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó đề xuất hỗ trợ chi phí đi lại trong quá trình người lao động tham gia học nghề.

Hướng dẫn Công ước Istabul về tạm quản hàng hóa

09:40 19/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định hướng dẫn Công ước Istabul về tạm quản hàng hóa nhằm hiện đại hóa hải quan theo hướng áp dụng các chuẩn mực hải quan quốc tế, góp phần giảm thời gian, chi phí thủ tục nhằm mục đích tạo thuận lợi thương mại, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

09:25 19/09/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề xuất mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

09:24 19/09/2018

(Chinhphu.vn) - Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho sản phẩm cá da trơn là 1.130kWh/tấn sản phẩm cá tương đương và 2.115 kWh/tấn sản phẩm tôm tương đương giai đoạn đến hết năm 2025.

Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

09:22 19/09/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.

Sửa đổi phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

09:21 19/09/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép quỹ tín dụng nhân dân

09:55 18/09/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân.