Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quản lý, bảo trì công trình đường bộ

16:00 29/06/2018

(Chinhphu.vn) – Yêu cầu về quản lý, bảo trì công trình đường bộ được Bộ Giao thông vận tải nêu rõ tại Thông tư quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Đề xuất quy chế quản lý tài chính VTV

15:59 29/06/2018

(Chinhphu.vn) – Dự thảo Quy chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đang được đưa ra lấy ý kiến góp ý.

Đề xuất mới về giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, du lịch

15:57 29/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo lần 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Điểm mới nhất trong dự thảo là việc đề xuất giảm giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, du lịch bằng việc đưa nhóm này từ đối tượng sử dụng điện kinh doanh sang nhóm sản xuất.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về BOT giao thông

14:13 29/06/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Quản lý, sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ

14:05 29/06/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ.

Tăng mức tiền, quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

14:57 24/06/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Trình tự việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

14:55 24/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư Quy định quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Bãi bỏ quy định nhà phân phối phải có 100.000 bình gas

14:54 24/06/2018

(Chinhphu.vn) – Nhiều điều kiện kinh doanh khí, đặc biệt là những yêu cầu về quy mô kinh doanh tối thiểu, đã được bãi bỏ theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành.

Quản lý kinh phí học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

15:42 22/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý ngoại thương

15:38 22/06/2018

(TBTCO) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT- BCT (12) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Đề xuất phối hợp trong thanh tra lao động, an toàn, vệ sinh lao động

15:36 22/06/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 4/10/2017 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về phối hợp trong thanh tra lao động, an toàn, vệ sinh lao động.

Sửa quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

10:39 21/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.