Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Hướng dẫn báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

10:50 13/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Phí cấp phép cho người nước ngoài nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

09:56 12/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 79/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Đề xuất điều kiện để cấp phép sử dụng chất phóng xạ

10:19 11/09/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất quy định điều kiện để cấp phép sử dụng chất phóng xạ.

Quy định mới về mức chi xây dựng chương trình đào tạo đại học

10:15 11/09/2018

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 03/10/2018, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư 76/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Đề xuất về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

16:15 08/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

Đề xuất tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

16:13 08/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Biểu mẫu báo cáo mới về cho vay lại vốn ODA

16:34 07/09/2018

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Giám sát hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

11:33 07/09/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 20/2018/TT-NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh toán nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán, tăng cường niềm tin của khách hàng vào các dịch vụ thanh toán.

Quản lý ngoại hối hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc

10:59 06/09/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch

10:57 06/09/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Đề án Tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch.

Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

10:02 05/09/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Quy định mới về mức chi xây dựng chương trình đào tạo đại học

15:51 02/09/2018

(TBTCO) - Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước (NSNN), Nhà nước khuyến khích các đơn vị sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học.