Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động có thể vay 100% vốn ưu đãi

10:11 10/04/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đề xuất quy định về tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

10:10 10/04/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân.

Quy định về xuất xứ hàng hóa

16:04 07/04/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa và kê khai xuất xứ đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Đề xuất thí điểm thanh tra ATTP tại 9 tỉnh

15:31 07/04/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Giám sát các hệ thống thanh toán nhằm đảm bảo tính an toàn

15:51 06/04/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về giám sát các hệ thống thanh toán.

Phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã cấp tín dụng không vượt 1 tỷ đồng

15:48 06/04/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Đề xuất tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

15:44 06/04/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất tăng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.417.000 đồng lên 1.515.000 đồng.

Sửa đổi quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

10:18 05/04/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Thêm cơ quan được thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh rượu

10:14 05/04/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 22/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 299/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.

Đề xuất điều kiện tối thiểu của Nhà tạm lánh tại cộng đồng

10:36 04/04/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định điều kiện tối thiểu của Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng.

Điều kiện cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn

10:35 04/04/2018

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 13/2018/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1, 2, 7 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung).

Sửa đổi quy định về cho vay để đầu tư ra nước ngoài

10:32 04/04/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài.