Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quy định mới về giao dịch điện tử trong hoạt động Kho bạc nhà nước

09:36 08/01/2018

(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử (GDĐT) trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Quản lý hiệu quả tem truy xuất nguồn gốc

18:23 03/01/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể về triển khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc.

Quy định mới về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng

18:21 03/01/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 19/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa: Chính thức ‘cởi trói’ DN nhỏ

16:25 31/12/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 27/2017/TT-BCT, cho phép các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Phê duyệt đề án phòng, chống vi phạm pháp luật về tài chính, thuế

16:35 30/12/2017

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2497/QĐ-BTC về Đề án phòng, chống vi phạm pháp luật (VPPL), phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất nhập khẩu hàng hóa…; hành vi chuyển giá, trốn thuế của doanh nghiệp (DN).

Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

16:31 30/12/2017

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP quyết nghị thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

16:30 30/12/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xây dựng bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam

16:29 30/12/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018

16:22 30/12/2017

(Chinhphu.vn) - 10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018; tăng lương tối thiểu vùng; biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa tổ chức tín dụng với khách hàng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018.

Hướng dẫn tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan nhà nước

14:47 29/12/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Sửa quy định về đăng ký doanh nghiệp

14:41 29/12/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác đấu thầu

12:38 28/12/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.