Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất quy định quảng cáo thức ăn chăn nuôi

10:13 17/04/2018

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi.

Điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông

10:10 17/04/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất quy định về điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông.

Từ 15/4, giảm nhiều TTHC trong lĩnh vực thông tin điện tử

14:24 16/04/2018

(Chinhphu.vn) - Có hiệu lực từ hôm nay (15/4), Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết để tạo thuận lợi hơn cho DN, đồng thời bổ sung quy định về thu hồi giấy phép trong các trường hợp vi phạm quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Đề xuất nâng dư nợ vay của Hà Nội lên mức 90%

18:02 15/04/2018

(TBTCO) - Bộ Tài vừa hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Đề xuất điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

14:58 14/04/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất sửa đổi quy định điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.

Đề xuất định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch

14:56 14/04/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch.

Đề xuất mức chi trả dịch vụ môi trường rừng

14:54 14/04/2018

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Quản lý hiệu quả cát, sỏi lòng sông

14:53 14/04/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông.

Xử lý nghiêm hành vi lấn, chiếm đất

09:49 13/04/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nhằm thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP. Trong đó, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành vi lấn, chiếm đất.

Phạm vi hoạt động chuyên môn người hành nghề y học cổ truyền

09:27 12/04/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định phạm vi hoạt động chuyên môn cho đối tượng hành nghề Lĩnh vực y học cổ truyền.

Khắc phục bất cập trong quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp

09:24 12/04/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; gây nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Nhiều quy định mới về an toàn thực phẩm

09:22 12/04/2018

(Chinhphu.vn) - Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ NN&PTNT) vừa thông tin về một số điểm mới của Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (Nghị định 15).