Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Sửa quy định về quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

23:59 14/07/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng

23:57 14/07/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế

16:34 07/07/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Trong đó, Nghị định quy định rõ việc phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế.

Cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

16:32 07/07/2018

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

16:31 07/07/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương.

Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

16:28 07/07/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Đề xuất xây dựng quy định về tổ hợp tác

09:58 06/07/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về tổ hợp tác nhằm thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Đề xuất giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử

09:57 06/07/2018

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ đang soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.

Đề xuất quy định mới về họ, hụi, biêu, phường

10:58 04/07/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định về họ, hụi, biêu, phường.

Giá bán buôn điện năm 2018

16:02 03/07/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các tổng công ty điện lực năm 2018.

Đề xuất xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

16:00 03/07/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ đã đề xuất quy định về xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Sửa quy định cấp bù lãi suất tín dụng phát triển thủy sản

16:12 30/06/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 114/2014/TT-BTC hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.