Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Tiền đặt trước để tham gia đấu giá hàng dự trữ tối đa không quá 20%

13:02 10/10/2018

(TBTCO) - Người đăng ký tham gia đấu giá hàng dự trữ quốc gia phải nộp khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận quy định, nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá điểm của tài sản bán đấu giá.

Sửa điều kiện cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

13:00 10/10/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó sửa đổi điều kiện để được cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất tại Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu trong 2 ngày

12:59 10/10/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Đề xuất mới về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

12:55 10/10/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Lập hồ sơ giả mạo để chi ngân sách nhà nước bị phạt 30-50 triệu đồng

12:54 10/10/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Từ 15/11/2018, được phép gửi quyết định cưỡng chế thuế qua mạng

16:14 07/10/2018

(TBTCO) - Quyết định cưỡng chế phải gửi cho đối tượng bị cưỡng chế trước khi tiến hành cưỡng chế. Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được gửi theo phương thức điện tử.

Đề xuất giữ lại con dấu để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

15:41 06/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử.

Hướng dẫn chi ngân sách giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

15:39 06/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Tăng tiền thưởng 50 lần mức lương cơ sở cho HSSV đoạt Huy chương Vàng thế giới

12:18 05/10/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Nhận diện người bệnh, vào viện, ra viện

12:17 05/10/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Quy chế chuyên môn về nhận diện người bệnh, vào viện, ra viện, chuyển khoa và bàn giao người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quy định mới về thực hiện giá bán điện

12:14 05/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện.

Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)

12:08 05/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK), đáp ứng yêu cầu hội nhập, bảo đảm TTCK là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.