Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quy định về thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng

11:24 12/01/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Điều lệ tổ chức, hoạt động Cty mẹ - Tập đoàn VIETTEL

11:22 12/01/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn VIETTEL).

Đến 2025 xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở qua đường sắt

10:21 11/01/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất biện pháp xử lý các lối đi tự mở qua đường sắt (lối đi tự mở) và lộ trình thực hiện. Trong đó nêu rõ, đến năm 2025 phải hoàn thành xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở.

Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

10:20 11/01/2018

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 12/02/2018, việc bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư 20/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành.

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

10:19 11/01/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Đề xuất 6 đối tượng được miễn, giảm giá vé tàu

10:37 10/01/2018

(Chinhphu.vn) – 6 đối tượng được miễn, giảm giá vé khi đi tàu được Bộ Giao thông vận tải đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Đề xuất điều kiện kinh doanh đường sắt

10:36 10/01/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất quy định về điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt cũng như điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt; điều kiện kinh doanh đường sắt đô thị.

Giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

10:33 10/01/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, trong đó nêu rõ về điều kiện thực hiện giao dịch điện tử (GDĐT) trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước (KBNN).

Đề xuất nhiều chính sách khuyến nông

16:45 08/01/2018

(Chinhphu.vn) – Nhiều chính sách khuyến nông đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tại dự thảo Nghị định về khuyến nông như: Chính sách khuyến nông xóa đói giảm nghèo; khuyến nông phát triển sản xuất hàng hóa; khuyến nông phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ; chính sách đối với người hoạt động khuyến nông; chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông.

Thủ tục chấp thuận thay đổi của ngân hàng hợp tác xã

16:42 08/01/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Dự thảo Nghị định tăng lương cơ sở từ 1/7/2018

16:40 08/01/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng tháng từ ngày 01/07/2018.

Chi hoa hồng cho đại lý xổ số không quá 15% doanh thu

09:38 08/01/2018

(TBTCO) - Mức chi hoa hồng cho các đại lý xổ số do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định, tối đa không vượt quá 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số.