Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Giám sát tài chính đặc biệt khi DNNN có dấu hiệu mất an toàn tài chính

14:32 12/10/2015

Theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp Nhà nước có thể sẽ bị giám sát tài chính đặc biệt khi có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

Thủ tướng: Không quy định điều kiện kinh doanh tại Thông tư

14:32 12/10/2015

Đây là ý kiến của Thủ tướng trong công văn đôn đôc triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

5 tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN

14:12 09/10/2015

Theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP, có 5 tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước.

Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

14:12 09/10/2015

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Bộ Khoa học và Công nghệ kết luận: Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả

16:29 08/10/2015

Trong Công văn số 3645 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xử lý sai phạm tại Công ty CP Thuận Phong (Đồng Nai) gửi Văn phòng Chính phủ đã kết luận: Phân bón do Công ty Thuận Phong sản xuất là hàng giả.

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

16:29 08/10/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó yêu cầu đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ giữa nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt.

Thông tư thay thế Thông tư 74: Nhiều đột phá ‘kích’ thanh khoản

16:28 08/10/2015

Thông tư thay thế Thông tư 74 đang được dự thảo là một văn bản quan trọng, cùng hàm chứa nhiều nội dung đột phá kỹ thuật. Mặc dù cho là chi tiết kỹ thuật, nhưng thực ra chứa đựng nhiều khái niệm mới và cách tiếp cận mới.

Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

16:28 08/10/2015

Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.

Thủ tục xuất khẩu hàng thực phẩm ra nước ngoài

16:44 07/10/2015

Bà Phạm Thị Mỹ Châu (mchauphamthi@...) ở tỉnh Đồng Nai hỏi: Thủ tục xuất hàng là thực phẩm (tôm khô, cá khô, nước mắm, rau củ sấy…) đi New Zealand được quy định như thế nào?

Khuyến khích phát triển GTVT đường thủy nội địa

15:36 06/10/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa gồm cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phương tiện thủy nội địa; hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và dịch vụ vận tải thủy nội địa...

Quy định về đầu tư ra nước ngoài

15:36 06/10/2015

Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài vừa được Chính phủ ban hành quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh; thủ tục đầu tư ra nước ngoài và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Hải quan không còn yêu cầu GCN kiểm dịch thực vật

13:46 05/10/2015

Tổng cục Hải quan cho biết Cơ quan Hải quan sẽ không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Giấy đăng ký kiểm dịch hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật trong quá trình làm thủ tục hải quan xuất khẩu, tái xuất khẩu.