Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Chi phí định giá tài sản sẽ do cơ quan trực tiếp tiến hành tố tụng chi trả

13:59 22/02/2016

(TBTCO) - Cơ quan tiến hành tố tụng nào trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch thì chi trả kinh phí trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch.

Quản lý sử dụng phí cho vay lại tại Bộ Tài chính

17:05 20/02/2016

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020.

Thực thi hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

10:52 19/02/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đánh giá nguy cơ rủi ro ATVSLĐ đối với cơ sở sản xuất

10:41 17/02/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định một số nội dung triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ứng dụng di động bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương

10:33 17/02/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Hướng dẫn mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

14:01 16/02/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đồng thời thay thế cho Thông tư 220/2013/TT-BTC.

Phải có chứng chỉ môi giới bất động sản mới được hành nghề từ 16/2

13:55 16/02/2016

VOV.VN -Theo quy định của Bộ Xây dựng, từ ngày 16/2, nhân viên môi giới bất động sản phải dự thi sát hạch, phải có chứng chỉ mới được hành nghề.

Dừng thu phí, lệ phí ngoài danh mục từ 1/1/2017

10:32 16/02/2016

(TBTCO) - Trường hợp khoản phí, lệ phí nào có tên trong Danh mục kèm theo Pháp lệnh Phí và lệ phí, nay không có tên trong Danh mục phí kèm theo Luật Phí và lệ phí thì kể từ ngày 1/1/2017 sẽ dừng thu.

Điều kiện thi Chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên

10:27 16/02/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ kế toán viên. Trong đó nêu rõ điều kiện dự thi lấy các chứng chỉ này.

Hội nhập tài chính thế nào?

21:42 14/02/2016

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2016, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai các cam kết về thuế nhập khẩu theo các Thông tư đã ban hành các Biểu FTA, theo dõi việc thực thi và tăng cường trao đổi, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp…

Ban hành 10 văn bản QPPL trong tháng 1/2016

10:37 08/02/2016

(Chinhphu.vn) - Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1/2016, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 8 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sửa quy định phân bổ, quyết toán ngân sách địa phương

23:25 06/02/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.