Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề nghị sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng

09:38 13/08/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đề xuất thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

09:37 13/08/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Đề xuất thí điểm về bệnh án điện tử

10:26 10/08/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định thí điểm về bệnh án điện tử.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

10:24 10/08/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Rượu, bia, thuốc lá nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

11:11 06/08/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Dự thảo Nghị định 86 mới: Không có quy định xe hợp đồng điện tử phải gắn mào

17:22 04/08/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ GTVT vừa chính thức trình lên Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nội dung dự thảo mới nhất này đã “gỡ” được nhiều vấn đề dư luận đang quan tâm.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8

13:38 03/08/2018

(Chinhphu.vn) - Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp; quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018.

Đề xuất xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

13:37 03/08/2018

(Chinhphu.vn) - Việc xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng được thực hiện theo hướng giảm thiệt hại tối đa cho nhà nước và gắn trách nhiệm của Quỹ bảo lãnh tín dụng và các bên liên quan trong việc thu hồi khoản trả nợ thay.

Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không vốn tối thiểu 700 tỷ đồng

16:49 28/07/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất sửa đổi quy định điều kiện về vốn kinh doanh vận chuyển hàng không.

Đề xuất thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang

16:47 28/07/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Quản lý hiệu quả phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

14:01 27/07/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi giải trí dưới nước.

Đề xuất quy định mới về quản lý, cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình

13:59 27/07/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.