Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

15:33 26/05/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

15:30 26/05/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

Xử lý tài sản khi hợp tác xã giải thể

15:23 25/05/2018

(Chinhphu.vn) - Để sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí tài sản, khi hợp tác xã (HTX) giải thể, phá sản, trước tiên thực hiện bàn giao cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Trong đó ưu tiên bàn giao cho các HTX khác nằm trên địa bàn, nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa bàn.

Quy định về mức chi cho ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp

15:21 25/05/2018

(Chinhphu.vn) - Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng 1,2 lần mức lương cơ sở, Phó Chủ nhiệm bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

Xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa

15:19 25/05/2018

(Chinhphu.vn) - Giá trị thực tế từng tài sản của doanh nghiệp được xác định bằng đồng Việt Nam, theo danh mục từng tài sản theo dõi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Xây dựng biểu đồ chạy tàu

15:17 25/05/2018

(Chinhphu.vn) – Quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu đã được Bộ Giao thông vận tải nêu rõ tại Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và Điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Thứ tự ưu tiên trong vận tải hàng hóa đường sắt

15:15 25/05/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 22/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia. Trong đó nêu rõ thứ tự ưu tiên trong vận tải hàng hóa.

Quy định mới về hoạt động khuyến mại

09:01 25/05/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết về hoạt động khuyến mại.

Nhiều chính sách đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

09:00 25/05/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT). Trong đó, Nghị định quy định chính sách đối với KCN, KKT.

Đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

09:49 24/05/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng

09:48 24/05/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.

Thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn

09:47 24/05/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.