Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Kỳ thị, phân biệt đối xử người nhiễm HIV sẽ bị xử phạt

09:47 25/09/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế đã đề xuất xử phạt vi phạm quy định về chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV.

Sửa quy định thủ tục hải quan với hàng xuất, nhập khẩu gửi qua chuyển phát nhanh quốc tế

09:45 25/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Đề xuất quy định trình độ năng lực nhân viên tuần đường, tuần kiểm viên

09:49 21/09/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó đề xuất quy định trình độ năng lực của nhân viên tuần đường, tuần kiểm viên.

Đề xuất về kế toán áp dụng cho Quỹ Tích luỹ trả nợ

09:48 21/09/2018

(Chinhphu.vn) - Kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ có nhiệm vụ thu nhập, xử lý, kiểm tra, giám sát và phân tích thông tin về tình hình thu hồi vốn cho vay lại trong nước từ nguồn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ và các khoản thu phí bảo lãnh của Chính phủ để đảm bảo việc trả nợ các khoản vay nước ngoài về cho vay lại của Chính phủ.

Sửa quy định về sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án

09:46 21/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Phạt nặng hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

09:45 21/09/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất mức xử phạt đến 100 triệu đồng với cá nhân, 200 triệu đồng với tổ chức vi phạm về sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản; mua bán, nhập khẩu, sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Đề xuất về mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

09:21 20/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

09:19 20/09/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất nâng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng thay vì 1 triệu đồng/người/tháng như hiện nay.

Đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số

09:18 20/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số nhằm tạo thêm cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc tổ chức, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình hoạt động góp phần thực hiện các mục tiêu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Đề xuất hỗ trợ chi phí đi lại người lao động học nghề

09:17 20/09/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó đề xuất hỗ trợ chi phí đi lại trong quá trình người lao động tham gia học nghề.

Hướng dẫn Công ước Istabul về tạm quản hàng hóa

09:40 19/09/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định hướng dẫn Công ước Istabul về tạm quản hàng hóa nhằm hiện đại hóa hải quan theo hướng áp dụng các chuẩn mực hải quan quốc tế, góp phần giảm thời gian, chi phí thủ tục nhằm mục đích tạo thuận lợi thương mại, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

09:25 19/09/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.