Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Giám sát thu thuế đối với kinh doanh casino

10:41 18/01/2018

(Chinhphu.vn) - Doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong Điểm kinh doanh casino với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết theo quy định để cơ quan thuế quản lý thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera.

Đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC

10:39 18/01/2018

(Chinhphu.vn) - Đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm cung cấp những thông tin khách quan về thực trạng chất lượng bồi dưỡng. Căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng bồi dưỡng CBCCVC.

Quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

10:38 18/01/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bãi bỏ một số điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu

09:00 16/01/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Hạn mức thẻ tín dụng tối đa là 1 tỷ đồng

08:58 16/01/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là điểm mới được bổ sung tại Thông tư 26/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Giám định tư pháp trong giải quyết vụ án về tham nhũng, kinh tế

08:56 16/01/2018

(Chinhphu.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã thống nhất ban hành Thông tư liên tịch quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế.

Đề xuất về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

08:54 16/01/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Bổ nhiệm Điều tra viên theo 3 ngạch

13:26 15/01/2018

(Chinhphu.vn) - Theo quy định của Bộ Quốc phòng, điều tra viên trong Quân đội nhân dân được bổ nhiệm theo các ngạch: Điều tra viên sơ cấp; Điều tra viên trung cấp; Điều tra viên cao cấp.

Chiều rộng hành lang an toàn giao thông đường sắt từ 3-15m

15:30 14/01/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng

15:28 14/01/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 02/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng.

Quy định về thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng

11:24 12/01/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Điều lệ tổ chức, hoạt động Cty mẹ - Tập đoàn VIETTEL

11:22 12/01/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn VIETTEL).