Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Khuyến khích các sáng kiến về cách mạng công nghiệp 4.0

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Thuỷ lực Sao Đỏ đề xuất ý tưởng lập tổ chức chế tạo thiết bị 4.0 tại Việt Nam thông qua sử dụng mạng truyền thông 4G để kết nối, huy động nhân lực, tạo đột phá về chế tạo thiết bị.

Cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực LĐTB&XH

(Chinhphu.vn) - Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Bắc Giang đề nghị Trung ương ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng lĩnh vực theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Các trường hợp được hưởng BHXH một lần

(Chinhphu.vn) - Pháp luật BHXH hiện hành không có quy định thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần sau khi đủ điều kiện hưởng BHXH một lần. Vì vậy, sau khi đủ điều kiện hưởng thì có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần vào bất cứ thời gian nào có nhu cầu hưởng BHXH một lần.

Chế độ cho thanh niên xung phong: Không yêu cầu giấy tờ gốc

(Chinhphu.vn) - Theo ý kiến của cử tri tỉnh Cao Bằng, một số thanh niên xung phong do mất giấy tờ gốc nên không có căn cứ để được xem xét giải quyết chế độ theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu xem xét, giải quyết để nhóm đối tượng này không bị thiệt thòi.

Cách tính thuế đối với các dịch vụ tại bệnh viện

(Chinhphu.vn) – Bệnh viện của ông Trương Kim Tấn (Quảng Nam) là công ty cổ phần, có cho các đơn vị bên ngoài thuê mặt bằng để làm dịch vụ căng tin, trông giữ xe và cho thuê bãi đỗ xe taxi. Nguồn thu từ các đơn vị này nộp cho bệnh viện theo tháng.

Đề xuất quy định đối với lao động phi chính thức

(Chinhphu.vn) - Theo ý kiến của cử tri TP. Đà Nẵng, lĩnh vực lao động phi chính thức của cả nước chiếm đến 70%, tuy nhiên chưa có văn bản luật nào trực tiếp điều chỉnh nhóm đối tượng này. Hiện mới chỉ có Nghị định 27/2014/NĐ-CP quy định về lao động là người giúp việc gia đình.

Bộ Xây dựng trả lời về việc cấp phép xây dựng

(Chinhphu.vn) - Các công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng, nếu có nhu cầu, chủ đầu tư có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành.

Bổ sung một số quy định về kinh doanh vận tải theo hợp đồng

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, các Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM kiến nghị loại bỏ khái niệm xe hợp đồng điện tử đối với xe ô tô có 9 chỗ ngồi trở xuống tại Chương IV dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

Quy định về dán logo trên phương tiện vận tải hợp đồng

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp hội Taxi Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM đề nghị Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về việc nhận diện đối với các phương tiện tham gia thí điểm, như dán logo của đơn vị vận tải với kích thước tối thiểu 20x30cm trên 2 cánh cửa xe; gắn hộp đèn có tên đơn vị vận tải.

Hướng dẫn DN xác định loại vốn cho dự án đầu tư

(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần Cảng Chân Mây có 98,89% phần vốn Nhà nước. Do nhu cầu đầu tư mở rộng hệ thống bến cảng của Công ty nên Công ty dự kiến xây dựng bến số 2 với nguồn vốn tự có và vốn vay để đầu tư.