Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chậm khắc phục tồn tại ở nhiều lĩnh vực, gây lãng phí nguồn lực của đất nước

Thứ ba, 25-05-2018 | 15:05:00 PM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) năm 2017 cho thấy, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực chậm được khắc phục, gây lãng phí không nhỏ các nguồn lực của đất nước và trong sản xuất, đời sống của nhân dân.
ngân sách
Nhiều bộ, ngành tiết kiệm từ vài chục tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng khi mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Ảnh: TL.

Từ hôm nay, 25/5, Quốc hội dành 1,5 ngày thảo luận tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, những tháng đầu năm 2018, tình hình tiết kiệm chống lãng phí và quyết toán ngân sách nhà nước 2016. Chính phủ đã có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về THTK,CLP năm 2017.

Báo cáo nhận định: Trong năm qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai, thực hiện nhiều giải pháp THTK,CLP trên các lĩnh vực, nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ nhân dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm...

Còn sai phạm trong chi tiêu ngân sách

Về tình hình THTK,CLP trong quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) cho thấy, trong năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN; bảo đảm cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi và tổng mức vay của NSNN trong phạm vi Quốc hội cho phép; đẩy mạnh cơ cấu lại thu, chi NSNN; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, tiết kiệm triệt để từ khâu lập, phân bổ dự toán và trong quá trình thực hiện; kiểm soát chặt chẽ nợ công.

Ngành Tài chính đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành và cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách như: Quản lý chặt chẽ các khoản thu ngân sách; tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, đúng chế độ, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN...

Trong năm 2017, ngành Tài chính đã thực hiện 111.952 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thanh tra hành chính; kiến nghị tăng thu NSNN 22.507,07 tỷ đồng; giảm lỗ 37.606,75 tỷ đồng; số đã thu vào NSNN 18.391,78 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế 1.838,09 tỷ đồng.

Lực lượng kiểm soát hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 15.184 vụ vi phạm, giảm 1,97% so với  năm 2016; trị giá hàng hóa vi phạm 789 tỷ đồng, tăng 89,5% so với năm 2016, số tiền thu nộp NSNN 334,8 tỷ đồng, tăng 95,5% so với năm 2016. Cơ quan thuế các cấp thực hiện thu nợ đọng thuế 44.773 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 59,5% tổng số tiền thuế nợ và đạt 89,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày, tăng 12,6% so với 2016....

Báo cáo của Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này. Trong năm 2017 có 4 tỉnh, thành phố không hoàn thành dự toán thu nội địa (Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Bình Dương, Hà Giang). Nợ đọng thuế tuy có giảm so với năm 2016 nhưng còn lớn (nợ thuế bằng 7,6% tổng thu nội địa). Tổng nợ thuế nợ tại thời điểm 31/12/2017 là 73.145 tỷ đồng.

Một số địa phương tính thiếu nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (Kiên Giang, Lai Châu); sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi cho công việc khác không đúng quy định (Tuyên Quang 22,5 tỷ đồng; Lâm Đồng 293,8 tỷ đồng); chi ngân sách tạm ứng, ứng trước ngoài dự toán chậm thu hồi (Lai Châu 41,9 tỷ đồng; Hòa Bình 834,5 tỷ đồng; Tuyên Quang 119,5 tỷ đồng; Kiên Giang 431,7 tỷ đồng); giao dự toán chi sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo thừa so với định mức, chế độ (Yên Bái 17,3 tỷ đồng; Lâm Đồng 15,8 tỷ đồng)...

“Qua công tác thanh tra, kiểm tra của các bộ, ngành, địa phương phát hiện tình trạng chi NSNN sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ vẫn còn xảy ra tại nhiều đơn vị” - báo cáo của Chính phủ nhận định.

Nhiều bộ, ngành tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng

Về THTK,CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước năm 2017, Chính phủ nhận định, các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ và tiết kiệm, hiệu quả.

Có 27 bộ, ngành, 46 địa phương đã công bố danh mục tài sản thực hiện mua sắm tập trung. Một số bộ, địa phương đạt kết quả tốt, như: Bộ Y tế đã tiết kiệm được 477 tỷ đồng khi tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung thuốc biệt dược gốc và thuốc Generic. UBND TP. Hà Nội thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với 24/25 gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2018, tiết kiệm được khoảng 15 tỷ đồng so với giá gói thầu và khoảng 169 tỷ đồng so với dự toán đăng ký nhu cầu.

Chính phủ trong năm qua tiếp tục rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung theo đúng định mức, tiêu chuẩn (từ 1 - 2 xe/đơn vị); ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng làm cơ sở trang bị, quản lý, sử dụng; xử lý số xe dôi dư theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện thanh lý xe đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí.

Công tác khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tiết kiệm NSNN, được dư luận xã hội, nhân dân đồng tình. Theo thống kê, có 7 bộ, cơ quan và 10 tỉnh, thành phố thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đối với một số chức danh có tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn tồn tại, hạn chế, như: Hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chưa bao quát hết các đặc thù trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Một số loại tài sản chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các ngành, lĩnh vực chưa có tiêu chuẩn, định mức...

Công tác quản lý trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, nhà, đất công sản là vấn đề dư luận hiện nay quan tâm. Theo nhận định của Chính phủ, công tác sắp xếp, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà, đất công sản tiếp tục được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng. Đến tháng 12/2017, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với 164.388 cơ sở nhà, đất với khoảng 2.902,6 triệu m2 đất và 140 triệu m2 nhà.

Các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 128.256 cơ sở, với tổng diện tích 1.989,8 triệu m2 đất, 118,2 triệu m2 nhà. Tổng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các bộ, cơ quan, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương trong cả nước là trên 50 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo nhận định của Chính phủ, công tác quản lý, sử dụng tài sản công chưa thực sự hiệu quả so với tiềm năng. Việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước sau khi được phê duyệt gặp nhiều khó khăn; việc di dời các hộ gia đình bố trí trong khuôn viên trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đạt tỷ lệ thấp; thậm chí còn xảy ra hiện tượng tiếp diễn việc bố trí hộ gia đình làm nhà ở trong khuôn viên trụ sở cơ quan./.

"...Một số bộ, cơ quan, địa phương chưa thực hiện nghiêm công tác tổng kết đánh giá và chế độ báo cáo theo quy định của Luật THTK,CLP, làm giảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về THTK,CLP, như: Không báo cáo, chậm báo cáo hoặc báo cáo không đúng yêu cầu, quy định; không đánh giá, phân tích, không có số liệu về kết quả tiết kiệm, tình trạng lãng phí và những tồn tại, hạn chế trong công tác THTK,CLP tại bộ, ngành, cơ quan, địa phương mình hoặc né tránh, không báo cáo rõ về những tổ chức, cá nhân yếu kém, có hành vi phạm, gây lãng phí đã được phát hiện..." (trích Báo cáo về THTKCLP năm 2017 của Chính phủ)
Theo Minh Anh(Thời báo tài chính)
Ý kiến bạn đọc (0)