Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bộ Công an đề xuất bỏ nhiều thủ tục để tiết kiệm 300 tỷ mỗi năm

Thứ sáu, 18-10-2018 | 09:18:00 AM GMT+7 Bản in
Với việc đơn giản hoá thủ tục cấp đổi, tách sổ hộ khẩu, đăng ký thường trú... Bộ Công an ước tính bớt được hàng trăm tỷ đồng chi phí.

Ngày 17/10, Bộ Công an công bố Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp trong hai tháng.

Ngoài việc đưa ra phương án bỏ sổ hộ khẩu giấy thay bằng mã số định danh, Bộ còn đề xuất bãi hỏ hàng loạt thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú như tách hoặc cấp đổi sổ hộ khẩu; cấp lại sổ hộ khẩu...

Dự thảo cũng đưa ra các giải pháp cho nội dung này. Cụ thể giải pháp một là giữ nguyên các quy định về thủ tục hành chính trong đăng ký, quản lý cư trú. Giải pháp hai là bãi bỏ một số thủ tục liên quan tới đăng ký, quản lý cư trú.

 

Theo Bộ Công an, giải pháp thứ hai có nhiều tác động tích cực hơn như xóa bỏ cơ bản các thủ tục quan liêu, rườm rà, những công đoạn dễ bị lợi dụng để tham nhũng, sách nhiễu.

Việc này sẽ giúp minh bạch tất cả thủ tục hành chính trên cơ sở cập nhật thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo ra sự chuyển biến căn bản trong quan hệ giải quyết thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với người dân.

Bộ Công an cũng tính toán phương án này sẽ tiết kiệm chi phí cho người dân tới 300 tỷ đồng mỗi năm.

Bỏ đăng ký thường trú

Bộ Công an cũng đưa ra giải pháp điều chỉnh quy định về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục đăng ký thường trú theo hướng phù hợp với thực tiễn.

Theo Bộ Công an, nếu giải pháp này được lựa chọn sẽ tạo cơ sở pháp lý mới đầy đủ hơn trong công tác quản lý đăng ký thường trú; góp phần tinh giản biên chế, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an và Công an địa phương trong quản lý nhà nước về đăng ký thường trú...

Đặc biệt, giải p