Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10/2016

Thứ hai, 18-11-2016 | 10:07:00 AM GMT+7 Bản in

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 Số:  3146 /PTM – VP

Báo cáo tình hình thực hiện

Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Hà Nội, ngày  14 tháng  11  năm 2016

 Kính gửi: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 10 năm 2016 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 11/CT-TTG VÀ NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA CÁC BỘ NGÀNH

  1. Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải đã có CV số: 12559/BGTVT-VT ngày 25/10/2016 trả lời kiến nghị của Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội phản ánh một số nội dung liên quan đến quản lý hoạt động vận tải và cải cách thủ tục hành chính như sau:

  1. Về nội dung: “Ngày 12/04/2016 Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội có công văn số 06/2016 (kèm theo 73 trang ảnh) về tình trạng “xe dù bến cóc” trong cả nước, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 5615/VPCP-KTN gửi Bộ GTVT chỉ đạo giải quyết kiến nghị, Bộ GTVT đã có văn bản 8134 ngày 14/7/2016 gửi các tỉnh, giao nhiệm vụ cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Sở GTVT triển khai. Đến nay, Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội đã được các Sở GTVT: Bà Rịa –Vũng Tàu, Lào Cai… thông báo một số kết quả triển khai. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã đình chỉ hoạt động của Bến xe trá hình của Công ty Thành Bưởi. Nhưng nhìn chung, xe giả danh Xe chạy hợp đồng chạy Tuyến cố định vẫn phát triển rầm rộ như: Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.v.v…”.

Bộ GTVT đã trả lời:

Như đã được đề cập trong phản ánh của Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội nêu trên, Bộ GTVT đã phối hợp cùng Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp, phối hợp chặt chẽ các lực lượng để triển khai nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; theo đó, chỉ đạo lực lượng Công an, Thanh tra giao thông tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định 46/2016/NĐCP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Bộ GTVT đã trình Chính phủ nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó có điều chỉnh một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý đối với loại hình kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng. Ngoài ra, Bộ GTVT đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn của Bộ và Tổng cục Đường bộ Việt Nam để phối hợp, hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra thông tin từ thiết bị giám sát hành trình và rà soát việc cấp phù hiệu xe hợp đồng để nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra và xử lý vi phạm.

  1. Về nội dung: “Bộ GTVT ban hành Quyết định 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/06/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết tuyến vận tải cố định liên tỉnh toàn quốc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. Quyết định này gây rất nhiều khó khăn cho Doanh nghiệp và các Sở GTVT vì: Bến xe chưa ổn định, chưa khảo sát lưu hành khách, chưa có quy hoạch tần suất của Bến xe, Bộ đưa vào quy hoạch chi tiết, Doanh nghiệp, Sở GTVT muốn điều chỉnh, thay đổi, đều phải xin ý kiến của Bộ, đây là cách quản lý tập trung – quan liêu – bao cấp. Doanh nghiệp muốn mở tuyến mới (chưa có trong quy hoạch), thay đổi lộ trình các Sở GTVT phải tập hợp nhu cầu để 06 tháng xin Bộ phê duyệt.

 Đề nghị Bộ GTVT: chỉ nên cập nhật các nội dung do các Sở và Doanh nghiệp đề xuất, không cần Bộ phải với tay xuống 63 tỉnh thành để phê duyệt việc tăng tuyến, chạy theo tuyến nào, chạy theo đường nào?”

Bộ GTVT trả lời như sau:

Bộ GTVT đã tiếp thu và điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi hơn cho đơn vị kinh doanh trên cơ sở bảo đảm thực hiện đúng khoản 4 Điều 24 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2016 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT đã điều chỉnh nội dung được nêu tại kiến nghị nêu trên.