Mời tham dự hội thảo Instyle Hongkong tại Hà Nội

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Phát triển Mậu dịch Hồng Kông (HKTDC) tổ chức hội thảo: “Instyle Hongkong 2018” tại Hà Nội. 

Đây là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia của Chính quyền Đặc khu Kinh tế Hồng Kông năm 2018 mang tên “Instyle Hongkong 2018”. Mục đích hội thảo nhằm giới thiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam cơ hội hợp tác, kinh doanh với các doanh nghiệp Hồng Kông, các chính sách hỗ trợ thương mại của Hồng Kông với các doanh nghiệp Việt Nam.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp Việt Nam tham dự chương trình. 

Đăng ký tại đây:ĐĂNG_KÝ_Instyle_HK.docx

Thư mời tại đây:THƯ_MỜI_INSTYLE.pdf