Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ban Quan hệ quốc tế

Thứ ba, 02-01-2015 | 22:57:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN »Ban Quan hệ quốc tế

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (024) 35742022

Fax: (024)35742015

Lãnh đạo đơn vị
Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022 - Ext: 241

Fax: (024)35742020

 
Ông Nguyễn Tuấn Hải - Phó Trưởng ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022 - Ext: 307

Fax: (024)35742020

 
 
Ông Nguyễn Vũ Kiên - Phó Trưởng ban

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022 - Ext: 240

Fax:

 
Ông Phạm Quang Thịnh - Phó Trưởng ban

Địa chỉ cơ quan: Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024). 35742029/35742022 - Ext: 244

Fax: (024)35742020

Ý kiến bạn đọc (0)