Hotline : Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Ác-hen-ti-na
Cập nhật Thứ hai, 09 / 11 / 2016 16:09 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Ác-hen-ti-na
  • Thủ đô : Buenos Aires
  • Quốc khánh: 25 tháng 5 (1810)
  • Diện tích: 2.766.890 km2
  • Dân số: 43.431.886 người (2015)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha (chính thức), tiếng Anh, tiếng Italia, tiếng Đức, tiếng Pháp
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng peso Ác-hen-ti-na (ARS); 1 USD = 9,2 ARS (2015)
  • Thể chế: Cộng hoà
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo